محصولات ما

  • درب بطری 28 – 1881گازبند short neck P

  • درب بطری لاینردار گازبند 28 – 1810

  • درب بطری بدون لاینر 28 – 1810

  • درب بطری گازبند 1881 و 1810 ماالشعیر 28

  • درب بطری 28 فویل دار 1810

  • درب بطری 28 فوم دار 1810

  • درب 32 بطری محصولات شوینده سفید کننده child lock

  • درب بطری با چاپ بر روی درب 4 رنگ

  • چاپ جایزه درون درب 1881 و 1810