محصولات ما

  • درب بطری 28 – 1881گازبند short neck P

  • درب بطری با چاپ بر روی درب 4 رنگ

  • چاپ جایزه درون درب 1881 و 1810

  • مواد کامپاند پلی اتیلن جهت تولید درب بطری